วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

KS NATION CONSULTANT CO.,LTD. For ISO Training, Consulting and Coaching

บริษัท เค เอส เนชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28  ถนนพรหมาสตร์  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
ติดต่อ K.NAT K.Sun Mobile: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail:  ksnationconsultant@hotmail.com, isoiatf@hotmail.com   
Bangkok Fax: 02 7441859
Line ID: iatf16949
In-House Training and Consulting
ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ อบรมภายใน

สำหรับ ISO45001:2018 แตกต่างกับ OHSAS18001:2007 
มาตรฐานใหม่ฉบับนี้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2018
แต่ OHSAS18001:2007 ยังให้การรับรองได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2021 จะมีแต่ ISO45001:2018 เข้ามาแทนที่ สามารถคลิ๊กไปอ่านที่ link   http://safetysolving.blogspot.com/

Special Promotion:
อบรมภายในหลักสูตร ข้อกำหนด ISO45001:2018 เวลา 1 วัน 
เพียงห้าพันบาท ช่วยปรับเปลี่ยนจาก OHSAS18001:2007
สู่มาตรฐานใหม่ OH&S ISO45001:2018
โปรโมชั่นอบรมภายในช่วงนี้เพียงวันละ 4,500 บาท

โครงการพิเศษจาก OHSAS18001:2007
ปรับเข้าสู่มาตรฐานใหม่ ISO45001:2018 
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO45001:2018) ควบรวม 
อบรมความเสี่ยง (Risk Assessment) และอบรม Internal Auditor of ISO45001:2018
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Standard
รวมหกวันของโครงการปรับสู่มาตรฐานใหม่ 

ให้คำปรึกษาและอบรมทุกระบบ ISO และ IATF16949:2016
ให้บริการเป็น QMR/EMR สำหรับ SME ช่วยรักษาระบบชั่วคราว
การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO9001:2015 
เพียง 35,000 บาท ใน 7 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO9001:2015) ควบรวม
อบรมการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Risk Management)
และอบรม Internal Auditor of ISO9001:2015 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version 
รวมเจ็ดวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น 

การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO14001:2015 
โครงการพิเศษเพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO14001:2015) ควบรวมกับอบรมความเสี่ยงและประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Risk and Aspect Evaluation)
อบรม Internal Auditor of ISO14001:2015 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version 
รวมหกวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น
สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาก่อน สอบถามเพิ่มเติม

คุณภาพเป็นเลิศ  ราคาพอเพียง  ลูกค้าพึงพอใจ
823/28 ถนนพรหมาสตร์ อำเภอเมือง ชลบุรี    
081 3029339, 083 2431855 
โทรสาร 02 7441859
Line ID: iatf16949
ksnationconsultant@hotmail.com 
isoiatf@hotmail.com
หรือที่ isobible@gmail.com
ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
วันที่อบรมสามารถอบรมแยกจากกันคนละเดือนหรือตามความสะดวก
มีทั้งแบบเร่งด่วนหรือโครงการปกติ
"as your require"
บทความ ISO9001&IATF16949/TQM/Six Sigma สามารถคลิ๊ค
บทความ GMP/HACCP/FSMS/FSSC22000  link:  http://qualitysolving.blogspot.com/
บทความ EMS/OH&S /SA8000  link: http://safetysolving.blogspot.com/
Check List ISO ทุกระบบ link:  http://Mcqmrtraining-Mcqmr.blogspot.com/
หรือ SA8000 Check List link ที่  http://McQMRTraining.blogspot.com/
สำหรับโรงงานที่ต้องการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวนและสัตว์พาหะ ทั้งแมลง ปลวก นก หนูต่างๆ
สามารถติดต่องาน Pest Control โดย Click:   http://www.nanoherb.com
กรณีสงสัยสอบถามได้ที่ E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com ฟรี 

อบรมภายในราคาพิเศษ:
หลักสูตร Logical Thinking คิดแบบมีตรรกะ อบรมหนึ่งวัน 
ISO9001:2015 New Version และ IATF16949:2016 

หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO9001:2015 New version    
หลักสูตร Risk Management of ISO9001:2015
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor of ISO9001:2015
EMS ISO14001:2015 New Version
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO14001:2015 New Version    
หลักสูตร Risk Management of ISO14001:2015 
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor of ISO14001:2015
OH&S ISO45001:2018
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO45001:2018 New Standard    
หลักสูตร Risk Management of ISO45001:2018
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor of ISO45001:2018


วันนี้นอกจากการเขียนบทความต่างๆ ขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุสักนิด ผู้เขียนจึงเตือนมายังผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบ อย่างน้อยก็เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมก็ยังได้

* ผู้เขียนขอแนะนำทุกๆบริษัท โดยเฉพาะของคนไทย ควรมีผู้บริหารไปอบรม จป.ผู้บริหาร และส่งพนักงานไปอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน มิฉะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุ และเรื่องเข้าถึงกองทุนเงินทดแทน เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบที่สถานประกอบการ ที่ไม่มี จปว. จะเรียกขอ หรือขอดูการอบรมของผู้บริหารและของหัวหน้างานเกี่ยวกับความปลอดภัย หากไม่มีหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะถูกปรับเป็นเงินมากโข เรียกว่าหลายแสนบาทก็มีแล้ว จัดอบรมดีกว่า เวลาเกิดเรื่องจะได้ไม่ยุ่งยาก ยิ่งอะไรที่เกี่ยวกับราชการ หรือกฎหมาย เรียกว่าเหนื่อยมากๆ

* ยิ่งโรงงานหรือบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คน (ไม่ใช่ทำบุญร้อยวันนะ แต่เกิดอุบัติขึ้นมา ก็ใช่เลย)
ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หรือ จปว. รวมทั้งบริษัท ที่มีผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน หรือมีหลายโรงงานในรั๊วเดียวกัน นับจำนวนพนักงานรวมกันครบ 100 คน ก็เข้าข่าย ลักษณะแบบนี้ยังมีอีกหลายแห่ง หากเกิดอุบัติเหตุ จะถุกตรวจสอบเข้ม และปรับหนักพอสมควร ทำให้ถุกต้อง ปลอดภัยและสบายใจ

* ปัจจุบันโรงงานญี่ปุ่นมาตั้งที่ไทย มักมีพนักงานไม่ถึง 50 คน ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านเทคนิค ไม่ต้องมี จปว. มักเป็นโรงงานขนาดเล็ก ผลิตชิ้นส่วน หรือ สินค้า ส่งกลับไปให้บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น
แต่นิยมใช้เครื่องที่อัตโนมัติมากขึ้น พนักงานหนึ่งคน คุม 6-8 เครื่องจักรที่ใช้ผลิต ไม่เหมือนแต่ก่อน หนึ่งเครื่องใช้คนคุม 3-4 คน ข้อดีโรงงานญี่ปุ่น คือ เน้น 5 ส และตระหนักถึงเรื่องอุบัติเหตุ เราควรนำสิ่งดีๆมาประยุกต์ใช้กับพนักงานคนไทย


ภาพถ่ายจากห้าง Terminal 21, Asok, Bangkok

Q&A: คำถามและตอบปัญหา link ที่  http://quality1996-quality1996.blogspot.com/
บล๊อค21 ชื่อคำถามเกี่ยวกับระบบบริหาร...และบล๊อคที่ 17 ชื่อ KS Nation Consultant Co.,Ltd.

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

OHSAS Discrepancy หรือ ข้อบกพร่องในระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัท เค เอส เนชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
KS NATION CONSULTANT CO.,LTD.
เลขที่ 823/28  ถนนพรหมาสตร์  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
ติดต่อ K.NAT K.Sun Mobile: 081 3029339, 083 2431855
E-Mail:  ksnationconsultant@hotmail.com, isoiatf@hotmail.com   
Bangkok Fax: 02 7441859
Line ID: iatf16949
In-House Training and Consulting
ให้คำปรึกษา จัดทำระบบ อบรมภายใน

สำหรับ ISO45001:2018 แตกต่างกับ OHSAS18001:2007 
มาตรฐานใหม่ฉบับนี้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2018
แต่ OHSAS18001:2007 ยังให้การรับรองได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2021 จะมีแต่ ISO45001:2018 เข้ามาแทนที่ สามารถคลิ๊กไปอ่านที่ link   http://safetysolving.blogspot.com/

Special Promotion:
อบรมภายในหลักสูตร ข้อกำหนด ISO45001:2018 เวลา 1 วัน 
เพียงห้าพันบาท ช่วยปรับเปลี่ยนจาก OHSAS18001:2007
สู่มาตรฐานใหม่ OH&S ISO45001:2018
โปรโมชั่นอบรมภายในช่วงนี้เพียงวันละ 4,500 บาท

โครงการพิเศษจาก OHSAS18001:2007
ปรับเข้าสู่มาตรฐานใหม่ ISO45001:2018 
เพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate 
ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO45001:2018) ควบรวม 
อบรมความเสี่ยง (Risk Assessment) และอบรม Internal Auditor of ISO45001:2018
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Standard
รวมหกวันของโครงการปรับสู่มาตรฐานใหม่ 

ให้คำปรึกษาและอบรมทุกระบบ ISO และ IATF16949:2016
ให้บริการเป็น QMR/EMR สำหรับ SME ช่วยรักษาระบบชั่วคราว
การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO9001:2015 
เพียง 35,000 บาท ใน 7 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO9001:2015) ควบรวม
อบรมการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Risk Management)
และอบรม Internal Auditor of ISO9001:2015 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version 
รวมเจ็ดวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น 

การปรับเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO14001:2015 
โครงการพิเศษเพียง 30,000 บาท ใน 6 Mandays
มีอบรมและออกใบ Training Certificate ให้สำหรับผู้เข้าอบรมจริง ดังนี้
1 อบรมข้อกำหนด(Requirements of ISO14001:2015) ควบรวมกับอบรมความเสี่ยงและประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Risk and Aspect Evaluation)
อบรม Internal Auditor of ISO14001:2015 
2 ให้คำปรึกษาและช่วยทบทวนการควบคุมและจัดทำเอกสาร 
มีแบบฟอร์มช่วยจัดทำเพื่อเข้าสู่ New Version 
รวมหกวันของโครงการปรับสู่นิวเวอร์ชั่น
สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาก่อน สอบถามเพิ่มเติม

คุณภาพเป็นเลิศ  ราคาพอเพียง  ลูกค้าพึงพอใจ
823/28 ถนนพรหมาสตร์ อำเภอเมือง ชลบุรี    
081 3029339, 083 2431855 
โทรสาร 02 7441859
Line ID: iatf16949
ksnationconsultant@hotmail.com 
isoiatf@hotmail.com
หรือที่ isobible@gmail.com
ออกใบ Certificate ให้ผู้เข้าอบรมจริงทุกท่าน ค่าฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
วันที่อบรมสามารถอบรมแยกจากกันคนละเดือนหรือตามความสะดวก
มีทั้งแบบเร่งด่วนหรือโครงการปกติ
"as your require"
บทความ ISO9001&IATF16949/TQM/Six Sigma สามารถคลิ๊ค
บทความ GMP/HACCP/FSMS/FSSC22000  link:  http://qualitysolving.blogspot.com/
บทความ EMS/OH&S /SA8000  link: http://safetysolving.blogspot.com/
สำหรับโรงงานที่ต้องการควบคุมและกำจัดสัตว์รบกวนและสัตว์พาหะ ทั้งแมลง ปลวก นก หนูต่างๆ
สามารถติดต่องาน Pest Control โดย Click:   http://www.nanoherb.com
กรณีสงสัยสอบถามได้ที่ E-Mail: ksnationconsultant@hotmail.com ฟรี 

อบรมภายในราคาพิเศษ:
หลักสูตร Logical Thinking คิดแบบมีตรรกะ อบรมหนึ่งวัน 
ISO9001:2015 New Version และ IATF16949:2016 

หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO9001:2015 New version    
หลักสูตร Risk Management of ISO9001:2015
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor of ISO9001:2015
EMS ISO14001:2015 New Version
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO14001:2015 New Version    
หลักสูตร Risk Management of ISO14001:2015 
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor of ISO14001:2015
OH&S ISO45001:2018
หลักสูตรข้อกำหนด Requirements of ISO45001:2018 New Standard    
หลักสูตร Risk Management of ISO45001:2018
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor of ISO45001:2018


OHSAS Discrepancy :ที่พบเป็น CAR จากโรงงานจริง แต่ขอยกเป็นกรณีศึกษา ไม่ระบุว่าพบที่ใดหรือองค์กรใด หากทำการตรวจประเมินจริง สิ่งเหล่านี้มีโอกาศพบในโรงงานของท่านเสมอ 
แต่ขอปรับคำพูดจาก CAR เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ก็ภาษาของ Auditor บางที่ก็เข้าใจกันในหมู่ผู้ตรวจสอบ
น้องๆพนักงานอาจงง หรือไม่เข้าใจกระจ่าง
# บริเวณโรงจัดเก็บสารเคมี พบว่ามีการหกรั่วไหล ไม่มีถาดรองรับสารเคมีและสารเคมีไหลลงผิวดินและปะปนในน้ำบาดาล
# อาคารจัดเก็บสารเคมีไม่มีขอบกั้น เพื่อรองรับและป้องกันสารเคมีที่รั่วจากถัง (Drum) 
# พบว่าโรงเก็บสารเคมีหลังคารั่ว น้ำฝนตกใส่ปะปนสารเคมีทีเลอะด้านล่างของพื้น
# พบสารเคมีและน้ำมันหล่อลื่นหกรั่วไหลในพื้นที่ทำงาน
# การปฎิบัติงานไม่ทำตามข้อกำหนดของกฎหมาย มีการจัดเก็บน้ำมัน สารละเหย (Solvent) ในพื้นที่โรงงานเกินกว่าปริมาณที่อนุญาต
# การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
# การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ไม่ครอบคลุมทุก Process ของงาน
# ไม่ดำเนินการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  ตามระยะเวลาที่กำหนด (TIS18001)
# ไม่ดำเนินการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  ทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ (Accident; ตามข้อกำหนดของ OHSAS18001 ซึ่งแตกต่างจาก TIS18001) 
# การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ไม่ถุกต้อง เช่น ไฟฟ้าดูดทำให้เสียชีวิตได้ กลับให้เป็นระดับปานกลาง
# การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ไม่ระบุให้ชัดเจนกรณีมีความเสี่ยงสูง ต้องหยุดการผลิตและดำเนินการแก้ไขก่อน จึงจะผลิตต่ิอไป
# การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ไม่ครบคลุมส่วนการประจุแบตเตอร์รี่ของรถยกไฟฟ้า
# การอบรมหัวข้อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไม่ครบตามแผน
# ยังไม่ดำเนินการอบรมแผนอพยพ ไฟไหม้และกรณีฉุกเฉินประจำปีภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
# ไม่มีหัวข้อการอบรมหัวข้อการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตราย หัวข้อเรื่องอับอากาศ หัวข้อ Safety Awareness หัวข้อ Safety Communication ตามแผนที่กำหนด
# ไม่ดำเนินการปรับปรุงตามแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนด
# พบการแก้ไขผลการตรวจปั้นจั่น ลิฟท์ โดยไม่มีอำนาจการแก้ไข
# ผลการตรวจวัดค่าต่างๆไม่ได้มาตรฐาน
# ไม่มีหลักฐานว่าได้ตรวจวัดปริมาณฝุ่น ระดับเสียงดัง ตามที่ต้องปฎิบัติในระยะเวลาที่ระบุไว้
# ไม่ดำเนินการแก้ไขงานเมื่อพบว่าแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไม่ได้ตามข้อกำหนด
# การทบทวนกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไม่ Up to Date
# ไม่ได้ทบทวนเกี่ยวกับค่าต่างๆตามที่ระบุในใบ รง.4 ว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
# ไม่มีการวัดค่าปริมาณฝุ่นตามที่กำหนด
# ไม่ปรับเปลี่ยนถุงกรอง (Bag Filter) ตามระยะเวลาที่ระบุ
# ผลการตรวจวัดค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกินกว่าค่ามาตรฐาน เช่น แสงสว่าง แสง ความร้อน ฝุ่น
# รายงานการตรวจวัดสารเคมีอันตรายประจำไตรมาศ พบการปนเปื้อน
# ไม่ทำ Patrol Audit1 ตามที่กำหนด และ คปอ.หลายคนไม่มาร่วมตรวจสอบ
# การเชื่อมแก๊ซ (Gas Welding) ไม่ทำตามหลักความปลอดภัยและ WI ที่กำหนด
# มีการใช้สารละลายมาตรฐาน(Standard Solution)ที่หมดอายุมาใช้ทดสอบค่าต่างๆ
# ไม่มีการชี้ขวดใส่สารต่างๆว่าคือสารเคมีอะไร
# การทำงานในที่สูงไม่มี safety Belt และใช้นั่งร้านตามที่กฎหมายกำหนด
# ขณะที่ผู้รับเหมาเข้ามาทำงานและเชื่อมแก๊ซ ไม่มีการควบคุมความปลอดภัย และไม่ได้จัดเตรียมถังดับเพลิงตามที่กำหนด
# เครื่องดับเพลิงไม่มีการชี้บ่งและบอกวันที่หมดอายุ
# หน้าเครื่องดับเพลิงมีสิ่งกีดขวาง
# ป้ายบ่งบอกว่าบันไดหนีไฟ หล่นลงพิ้น ขาดการดูแล
# ไม่มีการเตือนว่าขณะไฟไหม้ ห้ามใช้ลิฟท์
# พนักงานไม่ใช้ PPE ตามที่กำหนด ทั้ง ไม่สวมแว่นตานิรภัยขณะเชื่อมและเจียรชิ้นงานโลหะ
ไม่สวมร้องเท้า Safety
# ขณะเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตราย ไม่ทำตามกฎความปลอดภัย เช่น ไม่สวมถุงมือ ไม่สวมหน้ากากนิรภัย
# ชุดผจญเพลิงไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถใช้ผจญเพลิงและทนความร้อนได้จริง
# การเรียงถังแก๊ซไม่มีราวกั้นหรือโซ่คล้องกันล้ม
# ขณะขนย้ายถังแก๊ซ ไม่ดับเครื่องรถยนต์
# จัดเก็บถังแก๊ซเกินกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนดไว้ 
# ไม่ตรวจสอบสายพานการผลิต (Conveyer) ตามที่กำหนด
# ไม่ตรวจสอบ Boiler ตามCheck List หรือ คุ่มือตามที่กำนหด
# ขณะเคลื่อนย้ายแก๊ซไวไฟ มือเปื้อนจารบีใช้จับต้องหัวถังแก๊ซ (ระวังเกิดปฎิกิริยา หากแก๊ซรั่วไหลระเบิดได้)
# การระบุสีท่อต่างๆไม่เป็นไปตามมาตรฐานการระบุสีของท่อ เช่น ท่อแก๊ซ ท่อน้ำ ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อส่งสารเคมี เป็นต้น
# ไม่ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับระบบสายดิน (Ground System)
# ระบุว่าให้ติดตั้งสายดินกับอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ไม่ดำเนินการ เช่น ที่ตู้น้ำเย็นสำหรับดิ่ม (กรณีเกิดเหตุเศร้าสลดหลายโรงเรียน นักเรียนถูกไฟฟ้าดูดจากตู้น้ำเย็นสำหรับดิ่ม ถึงแก่ชีวิต)
# ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าออก สายไฟฟ้ายังมีกระแสปล่อยทิ้งไว้ (หมายถึง ไม่มีการป้องกันอันตรายใดๆ) 
# มีการประกอบชิ้นงานที่คม (อาจก่อให้เกิดอันตราย)
# จุดปฎิบัติงานกำหนดป้ายบนศรีษะว่าให้สวม PPE แต่ไม่ปฎิบัติตาม
# จุดปฎิบัติงานกำหนดป้ายว่าห้ามจอดรถบริเวณนี้ แต่ไม่ปฎิบัติตาม
# ไม่พบหลักฐานการตรวจสอบรถบรรทุกก่อนขนส่งออกไปจากไซด์งานตามที่กำหนด
# ไม่ตรวจสอบเครื่องจักรตาม Check List
# ไม่มีแผนการตรวจประเมินผู้รับจ้างกำจัดของเสีย สารเคมีอันตราย
# ทะเบียนรายชื่อ Supplier ไม่พบรายชื่อผู้ให้บริการกำจัดสารเคมีอันตราย ผู้ตรวจสอบปั้นจั่น
# แผนผังองค์กรไม่ Up Date 
# การกำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่ครบถ้วนกับการทำงานจริง
# ไม่พบ JD ของ จปว.
# การดำเนินการข้อร้องเรียนปัญหาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับชุมชนรอบข้างยังระบุผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจนว่าเป็นใครบ้าง ระหว่าง จปว. เจ้าหน้าที่บุคคล
# ผลการตรวจสุขภาพประจำปีพบพนักงานหูตึงจากการทำงานสี่คน และไม่ดำเนินการตามที่แพทย์แนะนำ

วันนี้ขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุสักนิด ผู้เขียนจึงเตือนมายังผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบ อย่างน้อยก็เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมก็ยังได้

* ผู้เขียนขอแนะนำทุกๆบริษัท โดยเฉพาะของคนไทย ควรมีผู้บริหารไปอบรม จป.ผู้บริหาร และส่งพนักงานไปอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน มิฉะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุ และเรื่องเข้าถึงกองทุนเงินทดแทน เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบที่สถานประกอบการ ที่ไม่มี จปว. จะเรียกขอ หรือขอดูการอบรมของผู้บริหารและของหัวหน้างานเกี่ยวกับความปลอดภัย หากไม่มีหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะถูกปรับเป็นเงินมากโข เรียกว่าหลายแสนบาทก็มีแล้ว จัดอบรมดีกว่า เวลาเกิดเรื่องจะได้ไม่ยุ่งยาก ยิ่งอะไรที่เกี่ยวกับราชการ หรือกฎหมาย เรียกว่าเหนื่อยมากๆ

* ยิ่งโรงงานหรือบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คน (ไม่ใช่ทำบุญร้อยวันนะ แต่เกิดอุบัติขึ้นมา ก็ใช่เลย)
ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หรือ จปว. รวมทั้งบริษัท ที่มีผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน หรือมีหลายโรงงานในรั๊วเดียวกัน นับจำนวนพนักงานรวมกันครบ 100 คน ก็เข้าข่าย ลักษณะแบบนี้ยังมีอีกหลายแห่ง หากเกิดอุบัติเหตุ จะถุกตรวจสอบเข้ม และปรับหนักพอสมควร ทำให้ถุกต้อง ปลอดภัยและสบายใจ

* ปัจจุบันโรงงานญี่ปุ่นมาตั้งที่ไทย มักมีพนักงานไม่ถึง 50 คน ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านเทคนิค ไม่ต้องมี จปว. มักเป็นโรงงานขนาดเล็ก ผลิตชิ้นส่วน หรือ สินค้า ส่งกลับไปให้บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น
แต่นิยมใช้เครื่องที่อัตโนมัติมากขึ้น พนักงานหนึ่งคน คุม 6-8 เครื่องจักรที่ใช้ผลิต ไม่เหมือนแต่ก่อน หนึ่งเครื่องใช้คนคุม 3-4 คน ข้อดีโรงงานญี่ปุ่น คือ เน้น 5 ส และตระหนักถึงเรื่องอุบัติเหตุ เราควรนำสิ่งดีๆมาประยุกต์ใช้กับพนักงานคนไทย

เขียนต่อคราวหน้า